Fiskebäcks Småbåtshamn AB

Välkommen till Fiskebäcks Småbåtshamn  som ligger vid Hälleflundregatan 22 – 52 i västra Göteborg. Fiskebäcks Småbåtshamn är omgärdad av 11 bostadshus som ägs av tre bostadsrättsföreningar vilka även är hamnbolagets ägare.

Fiskebäcks Småbåtshamn AB ansvarar för drift och skötsel, dvs förvaltar hamnanläggningen och ansvarar för bryggor, bommar och all kringutrustning.

Fiskebäcks Småbåtshamn AB har 135 båtplatser för fritidsbåtar.

Hamnbolaget har inga båtplatser för uthyrning.

Hamnanläggningen

fiskeback_batplatser

 

 

 

 

 

Nyheter

Hittade inget

Tyvärr hittades inget i efterfrågat arkiv. Prova att göra en sökning i stället.