Styrelsen

Ordförande
Thomas Jönsson
Adress: Hälleflundregatan 40
Tel: 0761 07 86 10
Epost: jonsson.tomas61@gmail.com

Sekreterare
Bengt Hultman
Adress: Hälleflundregatan 22
Tel: 0707 416120
Epost: bengt.hultman@hulmansel.se

Ledamöter

Olle Grundell
Hälleflundregatan 52
Tel: 0707 488390
Epost: olle.grundell@gmail.com

Göran Älveborn, Ekonomi
Adress: Hälleflundregatan 30
Tel: 0707 416120
Epost: goran.alveborn@sapphiremills.com

Robert Johnson
Adress: Hälleflundregatan 24
Tel: 0733 158100
Epost: robban@mattkillarna.se

 

Suppleanter
Martin Strandberg
Adress: Hälleflundregatan 22
Tel: 0708 887744
Epost: martin.beachmountain@gmail.com

Anders Olofsson
Adress: Hälleflundregatan 38
Tel: 031-49 77 01
Epost: anders-olofsson@live.se

Lennart Falck
Adress: Hälleflundregatan 44
Tel: 0707 508976
Epost: lfalck@telia.com

Kontakta i första hand styrelsen via Kontakt formuläret.