Hamnföreskrifter

Föreskrifterna är ordningsregler för hamnen. Föreskrifterna är skrivna med tanke på allas trevnad och du som medlem uppmanas att följa föreskrifterna. Det är varje medlems skyldighet att känna till föreskrifterna och följa dem.

Hamnföreskrifter

Observera att den medlem som inte följer hamnens föreskrifter/ordningsregler riskerar att förlora sin båtplats.