Allmänt om hamnen

Båtplatser

Samtliga båtplatser är sålda till båtplatsinnehavare via upplåtelseavtal.

Hamnbolaget disponerar inga båtplatser, de ägs av båtägarna via upplåtelseavtalet.

Primärt ägs båtplatserna av de boende i de tre bostadsrättsföreningarna Fiskebäck Utsikten, Fiskebäck Havet och Fiskebäcks Udde.

Andrahandsuthyrning av båtplats är möjlig efter att båtplatsinnehavaren fått ett godkännande av styrelsen i Fiskebäcks Småbåtshamn AB.

Ordningsregler

Hamnens ordningsregler är skrivna med tanke på allas trevnad och du som är båtplatsinnehavare uppmanas att följa föreskrifterna. Det är varje båtplatsinnehavares skyldighet att känna till föreskrifterna och följa dem.

Ladda ner: Hamnföreskrifter