Allmänt om hamnen

Båtplatser

Hamnen byggdes i samband med byggnation av 11 hus som bildar de tre bostadsrättsföreningarna. Syftet var att erbjuda boende att även köpa båtplats vid köp av bostadsrätt.

Samtliga båtplatser är sålda till båtplatsinnehavare via upplåtelseavtal. Hela hamnanläggningen är därmed finansierad av båtplatsinnehavarna som även via årsavgiften finansierar driften av hamnen.

Hamnbolaget disponerar inga båtplatser, båtplatserna ägs av båtägarna via upplåtelseavtal.

Primärt är det boende i de tre bostadsrättsföreningarna Fiskebäck Utsikten, Fiskebäck Havet och Fiskebäcks Udde som äger båtplatserna.

För att erbjuda boende i de tre bostadsrättsföreningarna båtplats annonseras båtplatser ut på brf-ernas webbplatser så snart Hamnbolaget fått information om att en båtplats är till försäljning. För information om detta kontakta ordförande i Hamnbolaget.

Andrahandsuthyrning hanteras av båtplatsinnehavaren själv. Uthyrningsavtalet ska  godkännas av styrelsen i Fiskebäcks Småbåtshamn AB. För information och avtalsblankett kontakta ordförande i Hamnbolaget.

Ordningsregler

Hamnens ordningsregler är skrivna med tanke på allas trevnad och du som är båtplatsinnehavare uppmanas att följa föreskrifterna. Det är varje båtplatsinnehavares skyldighet att känna till föreskrifterna och följa dem.

Ladda ner: Hamnföreskrifter