Miljö

Båt- och skärgårdsliv avnjuts bäst i en ren och naturlig miljö, därför är miljöfrågor ett angeläget ämne för Fiskebäcks Småbåtshamn. Vi har ambitionen att vara en miljövänlig hamnförening och därför är det viktigt att vi hjälps åt för att skydda vår miljö.

Aktuell miljöfråga

År 2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Transportstyrelsen fick i juni 2010 i uppdrag av regeringen att genomföra ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Förbudet har nu förts in i en föreskrift (2012:13) som träder i kraft 1 april 2015. Genom förbudet mot toalettavfall från fritidsbåtar bidrar Sverige till att uppnå sitt åtagande om minskade utsläpp av kväve och fosfor.

Mottagningsanordningar för toalettavfall från fritidsbåtar är märkta med nedan skylt.

Utskrift

För att hitta toatömningsstationer nära dig klickahär!